M2M (Machine to Machine o Màquina a Màquina) és un concepte genèric que fa referència a l’intercanvi d’informació o comunicació en format de dades entre dues màquines remotes. Per a més informació sobre els nostres productes pulsi als enllaços de sota: Servei M2M 7x24 Sistemas & Control Integral Siglo XXI C/ Jaume Balmes,10 08210 Barbera del Vallés Què és M2M? Sitio WEB en construcción y pruebas. Inscrita al registre mercantil de Girona tom: 2659 Foli 112 Full Nº GI-46292 Inscripció : 1ª